Rechterlijke macht staat achter Gonsalves

DEN HAAG, 23 JUNI. De rechterlijke macht vindt het een goede beslissing dat Gonsalves aanblijft als procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch.

Een woordvoerder van het college van vijf procureurs-generaal, de hoogste vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, zegt dat de collega's van Gonsalves “met buitengewoon veel voldoening kennis hebben genomen” van diens besluit om aan te blijven. Gonsalves trok gisteren die conclusie nadat minister van justitie Kosto had vastgesteld dat een VPRO-programma waarin het verleden van Gonsalves als bestuursambtenaar werd opgerakeld, geen nieuwe feiten over zijn vermeende misdragingen aan het licht heeft gebracht.

Ook voorzitter A.H. van Delden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) - het vertegenwoordigend orgaan van officieren van justitie en rechters - vindt dat er geen aanleiding is op eerdere besluiten over Gonsalves terug te komen. “Dat zou niet fair zijn”, aldus Van Delden. “Gonsalves moet worden beoordeeld op zijn functioneren. Ik zou niet weten waarom hij nu niet goed meer zou kunnen werken.”

De Tweede Kamer debatteert vermoedelijk aanstaande dinsdag over de zaak-Gonsalves. Het Kamerlid M. Rabbae (GroenLinks), die vindt dat de PG door de opgerakelde affaire “totaal geen gezag meer” heeft, vroeg het debat gistermiddag aan. De Kamerfracties van PvdA, CDA en D66 lieten weten dat Kosto weliswaar formeel juist heeft gehandeld, maar dat het Gonsalves zou hebben “gesierd” als hij zelf had besloten zijn funtie neer te leggen.

De Haagse procureur-generaal, W. Sorgdrager, heeft de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten geschreven “dringend in overweging” te nemen om een onderhoud te hebben met advocaat Spong over diens gisteravond gedane “zeer ongepaste” uitlatingen in het tv-programma Nova. Spong zei dat Gonsalves had moeten opstappen en vergeleek hem met “een PG in Duitsland die een paar joden een kogel door het achterhoofd heeft gejaagd en niet is vervolgd”. De advocaat verklaarde vanochtend desgevraagd achter zijn vergelijking te blijven staan. “Nederland was destijds de onderdrukker van weerloze Papoea's en aan de handen van Gonsalves kleeft bloed”, aldus Spong. De Landelijke Orde van Advocaten liet vanmiddag weten de klacht van Sorgdrager te zullen doorsturen naar de deken van de orde in het arrondissement Den Haag zodat deze tuchtrechtelijk kan worden afgehandeld. Spong zegt zo'n tuchtzaak “met vertrouwen” tegemoet te zien.