Personalia

Dr. W.F. Duisenberg, president van De Nederlandsche Bank, krijgt van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Ubbo Emmius-penning voor maatschappelijke verdiensten. Duisenberg ontvangt de onderscheiding op 5 september tijdens de opening van het academische jaar 1994-1995, zo heeft de RuG woensdag bekendgemaakt. De Groningse universiteit heeft de Ubbo Emmius-penning aan haar oud-student toegekend voor zijn verdiensten als staflid van het Internationale Monetaire Fonds, als minister van financiën en als president van De Nederlandsche Bank.