Lubavitch

In reactie op het artikel over het heengaan van de Lubavitcher Rebbe (NRC Handelsblad, 17 juni) wil ik opmerken dat veel van onze 'gewone Hollandse joden' zowel schriftelijk als persoonlijk contact hadden met de Lubavitcher Rebbe. Wij vereerden hem zoals door de hele joodse geschiedenis vele profeten, geleerden en rabbijnen vereerd werden. Onbegrijpelijk dat Evers daar anders over denkt. Hij, die in eerste instantie zijn hele orthodoxie aan Lubavitch te danken heeft, zou beter moeten weten.

    • David E. Meyers