Liederlijk zwijn (2)

Dat koning Willem III zich in 1875 te Montreux wellicht onbetamelijk heeft gedragen, is al sinds 1968 bekend uit de in dat jaar door Paul van 't Veer onder de titel Maar Majesteit!, koning Willem III en zijn tijd, gedeeltelijk uitgegeven dagboeken van minister A.W.P. Weitzel (Amsterdam, Arbeiderspers, p. 63-64). Om de Zwitsers enig respect bij te brengen, had de koning het voornemen opgevat het daaropvolgend jaar een paar honderd mariniers mee te brengen.

    • L.G. Saalmink