Liederlijk zwijn (1)

Met alle waardering voor de archiefvondsten over het gedrag van koning Willem III in Montreux van Evelyne Lüthi (NRC Handelsblad 16 juni: 'Willem III viel niet in de smaak in Montreux') moet opgemerkt worden dat haar onthullingen over de exhibionistische neigingen van deze vorst niet geheel nieuw zijn.

Over dit liederlijkste zwijn onder de gekroonde hoofden van Europa werd in de jaren 1885-1887 door Sicco Roorda Eysinga (1825-1887) in het socialistische blad 'Recht voor Allen' een aantal stukjes gepubliceerd, die hij in 1887 bundelde in het uiterst amusante (anonieme) schotschrift 'Uit het leven van Koning Gorilla'. Daaruit het citaat: “Te C. in het hotel R... vertoonde hij zich naakt als een zwijn in de tuin, terwijl dames voorbijkwamen. Een Amerikaan, die met zijn vrouw en dochters in dezelfde plaats gelogeerd was, dreigde hem voor zijn raap te blazen, als hij zich niet behoorlijk kleedde, ...klaagde hem bij de politie aan wegens 'aanslag tegen de zeden'. Gorilla werd daarop gedagvaard, maar antwoordde, dat hij 'onschendbaar' was en hing ten teeken daarvan boven zijn hotel de vlag van zijn land, die met roem gewapperd had op alle zeeën en nu moest dienen tot bescherming van de bestialiteiten van deze mandril.” Wie geïnteresseerd is in de uitspattingen in Parijs van 's konings oudste zoon leze 'De Prins van Oranje' in 'Vele ideeën over Frankrijk' van H.L. Wesseling (Ooievaarpocket).

    • Frank Soetermeer