Kohl: niets tegen Lubbers en niets tegen Holland

BRUSSEL, 23 JUNI. De komst van de hoofdrolspelers bij het topoverleg van de Europese christen-democraten in het nieuwe gebouw van het Europarlement zorgt voor chaos en verwarring. “Doe die deuren toch open, Kohl staat voor de deur”, roept een hoge ambtenaar tegen een bewaker. Het gebouw ligt in één grote bouwput. Prominente christen-democraten weten de ingang dan ook nauwelijks te vinden. De vergaderzaal is vooral gevuld met cameraploegen die Kohl, Lubbers en Dehaene verwelkomen. Bij de ontmoeting tussen de drie - de eerste sinds de strijd om de post van Jacques Delors losbrandde - verbergt de kanselier zijn sympathie niet. Hij maakt een rondje langs de ovalen tafel om geestverwanten te begroeten. Lubbers loopt voorzichtig in zijn richting. Kohl schudt hem de hand, loopt door en gaat zitten: Small talk zit er niet in. Als Dehaene binnenkomt is de lichaamstaal duidelijker. “He, Jean-Luc moeten jullie elkaar niet kussen, dan kunnen ze dat zien”.

De kanselier ergert zich mateloos aan het gedrang van de journalisten. “Dat is een Unverschämtheit”, roept hij als een cameraman de lens onder zijn neus duwt. “Uit welk land komt u eigenlijk?” De lijfwachten van Kohl kijken radeloos naar de tientallen cameraploegen en fotografen.

De secretaresse van Kohl wil de kanselier een kop koffie brengen, maar in het gedrang komt de meeste koffie op het schoteltje terecht. “Dat kan ik hem toch niet aanbieden”. Een lijfwacht neemt het half gevulde kopje over en zet het Kohl gewoon voor.

Terwijl de rivalen Lubbers en Dehaene worden vereeuwigd, loopt Kohl naar de EVP-voorzitter Martens met het verzoek een einde te maken aan de uit de hand gelopen fotosessie. De cameraploegen verdwijnen gedwee en stellen zich op achter de deur. Binnen begint de discussie. Met Lubbers zijn de waarnemend CDA-voorzitter Lodders-Elfferich en Europarlementariër Van Velzen meegekomen, en Dehaene heeft CVP-voorzitter J. Van Hecke bij zich. Lubbers mag als eerste zijn kandidatuur toelichten en zegt dat hij als premier met twaalf dienstjaren Europa als geen ander kent. Dehaene meldt dat hij wel kortere tijd premier is, maar de top van Brussel vorig jaar “efficiënt” heeft geleid.

Kohl neemt Van Velzen, tot voor kort CDA-voorzitter, even apart. Anti-Duitse sentimenten in Nederland zitten hem dwars en hij vreest dat het erger wordt als Lubbers op Korfoe niet wordt verkozen. Lieber Wim, ich habe doch nichts gegen Lubbers und nichts gegen Holland. Kohl maakt Van Velzen duidelijk dat zijn voorkeur voor Dehaene de Nederlands-Duitse betrekkingen niet mag gaan belasten. “Ik mag toch een voorkeur voor Dehaene hebben dan ben ik toch niet automatisch tegen Nederland”, houdt hij Van Velzen voor.

Na de vergadering gaat het drietal weg, ieder op zijn eigen manier. Kohl als eerste. Hij geeft een korte verklaring, Lubbers een langere uiteenzetting en Dehaene loopt vastbesloten door de rij camera's: “Geen commentaar”.

    • Derk-Jan Eppink