Groei in Spanje blijft achter bij rest Europa

PARIJS, 23 JUNI. De Spaanse economie zal dit jaar na een daling met 1,2 procent in 1993 met één procent groeien, ruim een half procent minder dan de voor de Europese Unie voorspelde groei. Het herstel is onvoldoende om nieuwe banen te creëren. Dit staat in het gisteren gepubliceerde rapport over Spanje van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De werkloosheid zal nog enkele tienden procentpunten stijgen tot 25 procent, het hoogste van de 25 bij de OESO aangesloten landen.

Pas in 1995 ziet de OESO enige verbetering. Dan zal de economische groei aantrekken tot 2,7 procent. “Maar zelfs bij een groei van 3 procent per jaar in de tweede helft van de jaren negentig zal de werkgelegenheid slechts weinig sneller toenemen dan de beroepsbevolking,” zo staat in het rapport. Volgens de OESO moet Spanje vooral de starre arbeidswetgeving aanpakken. “Zelfs bij bedrijven die verlies lijden is het uiterst moeilijk en kostbaar werknemers te ontslaan. In de tijd van het Franco-regime was strakke wetgeving ter bescherming van arbeidsplaatsen misschien sociaal gerechtvaardigd, maar nu de uitkeringen en andere voorzieningen veel beter zijn is dat niet meer het geval.”

Het sociale stelsel moet volgens de OESO worden gericht op mensen die het echt nodig hebben. Dat zou ook bijdragen aan een vermindering van het forse begrotingstekort van 7 procent van het bruto binnenlands produkt. Volgens de OESO gaan veel begrotingsmiddele verloren door misbruik en fraude bij de sociale voorzieningen. Aan de andere kant vloeien te weinig belastingmiddelen in de staatskas door de omvangrijke belastingontduiking. De begrotingsproblemen zijn deels ook te wijten aan de verliezen van staatsbedrijven. (Reuter, ANP)