Gestripte versies

Een briefje schrijven en in een simpele letter printen met 'zware' tekstverwerkers als Wordperfect 6.0 en Word 6.0 is als het bezorgen van een brief met een truck voor internationaal vervoer, voorzien van luchtvering, laadklep, hoogwerker en hydraulische kraan. Zowel WP als Word laten zich echter makkelijk ombouwen tot een brievenbestellerswagentje.

Het beeldscherm van beide tekstverwerkers bevat knoppen-, menu- en statusbalken. Door gevoelige plaatsen op die balken met de muis aan te klikken activeert de gebruiker allerlei functies: het programma toont bijvoorbeeld een nieuw leeg scherm om een briefje te typen, het start de spellingchecker, het veroorzaakt cursieve, vette of onderstreepte letters, of een ander lettertype, het opent de mogelijkheid om stap voor stap allemogelijkheden aflopend staafgrafiekjes of tabellen te maken, of het gaat printen.

Wie niet alles steeds wil zien kan bij WP alle menu- status- en knoppenbalken verwijderen. Het scherm toont dan alleen zelfgetypte tekst.

Wie nooit een tekst met plaatjes wil printen, nooit eens uitgebreid voor een leukigheidje kiest, of onverhoeds rapport met lettertypen en kolombreedten wil experimenteren, of wie een oud model computer heeft dat eigenlijk te traag of zelfs geheel ongeschikt is voor Windows en de zes-versies van Word of Wordperfect, die kan altijd nog teruggrijpen op Wordperfect 5.1 voor Dos.

Wordperfect heeft van deze oude vertrouwde tekstverwerker onlangs een aantrekkelijke plus-versie uitgebracht. De vorige versie van Wordperfect bevat nu een faxprogramma, zodat er rechtstreeks uit het programma faxen kunnen worden verzonden, als tenminste de computer via een modem-met-faxkaart op het telefoonnet is aangesloten. WP5.1+ leest ook WP6-files. Verder is het vertrouwde schermlettertje, het best-leesbare schermlettertje dat in Windows tekstverwerkers zo pijnlijk afwezig is, gehandhaafd en kan je het best de betekenis van alle functies gewoon onthouden en met functietoetscombinaties activeren. Wie op het werk WP6 heeft, en thuis een oude computer, kan met handhaving van zijn historische WP-vaardigheden toch 's avonds doorwerken. De +versie van WP5.1 gaat voor nog geen 100 gulden over de toonbank. Gelijk met de 5.1+ versie heeft Wordperfect een verbeterde versie van 6.0 (6.0a) aangekondigd waaruit wat foutjes verwijderd zijn. Sommige onderdelen werken nu sneller, de trage spellingscorrectie zou opgepit zijn. WP6.0a heeft evenals Word 6.0 een autocorrectfunctie die echter in de praktijk van beperkte waarde zal zijn omdat iedere spellingfout eerst moet worden ingevoerd.

Wie eenvoudig onder Windows wil werken komt voor een simpeler pakket natuurlijk toch bij Microsoft terecht. Work for Windows heet het, en het bevat de gestripte versies van tekstverwerker, spreadsheet en database.