Geluksmaatstaf

Het artikel 'Geld maakt niet gelukkig' (W&O 16-06) is treurig voorbeeld van door een onderzoeker zelf gegenereerde resultaten. Het artikel toont aan dat als de 'welvaart' toeneemt het 'geluk' uiteindelijk niet stijgt.

Hoe? Neem als 'welvaarts'-maatstaf het inkomen in dollars per hoofd, d.w.z. een in principe oneindige schaal, en als 'geluks'-maatschap een rapportcijfer van nul tot tien. Wat zien we nu? Als de (onbegrensde) welvaartsmaatstaf stijgt, neemt de geluksmaatstaf uiteindelijk niet meer toe. Raar hè, als de laatste maatstaf begrensd is? Wat me nog het meest treurig stemt is dat dit onderzoek blijkbaar aan mijn eigen universiteit plaats vindt.

    • Charles van Marrewijk
    • Erasmus Universiteit Rotterdam