Geen bewijs voor ziekten na siliconen borstimplantaat

Siliconen borstimplantaten, die aangebracht worden voor borstvergroting of borstreconstructie, leveren géén verhoogd risico op bindweefselaandoeningen of gewrichtsziekten. Dat blijkt uit een publikatie in The New England Journal of Medicine van 16 juni, die afkomstig is van de gerenommeerde Mayo Clinic. Anders dan de publiciteit doet vermoeden is er geen bewijs voor de schadelijkheid. Desondanks zijn er schadevergoedingen toegekend.

In de Mayo Clinic worden de dossiers van de patiënten voorgoed bewaard en daarom was het mogelijk achteraf de ziektegeschiedenis te bestuderen van alle vrouwen uit Olmsted County, Minnesota, die tussen 1964 en 1991 een siliconen borstimplantaat hadden gekregen. Olmsted County is een geïsoleerd gelegen gebied waarvan alle inwoners bij ziekenhuisopname in de Mayo Clinic terecht komen. In het totaal kregen 749 vrouwen uit deze streek een siliconen implantaat. Deze vrouwen werden vergeleken met een twee keer zo grote groep vrouwen die ook zo lang bij het ziekenhuis bekend waren. Van de vrouwen met een borstimplantaat bleken er 5 een bindweefselziekte te vertonen. Dat was even veel als in de controlegroep (10 op 1498).

De onderzoekers erkennen dat hun onderzoek nog niet definitief is. Daarvoor hebben ze te weinig vrouwen met bindweefselziekte gevonden. Een bewijs bij deze zeldzame aandoening kan alleen worden verkregen door een zeer grote groep vrouwen met siliconen borstprothesen te volgen (volgens de onderzoekers zeker 62.000 vrouwen!).

Amerikaanse advocaten van vrouwen die een schadevergoeding claimen, vinden het frappant dat deze resultaten gepubliceerd worden juist nu de belangrijkste fabrikanten van borstprothesen akkoord zijn gegaan met een fonds voor schadeloosstelling (ook voor Nederlandse vrouwen). Het noodfonds bevat wel 7 miljard gulden, maar dat is lang niet genoeg. De advocaten zeggen bewijzen te hebben dat de twee grote fabrikanten het Mayo-onderzoek via een omweg hebben gefinancieerd. De publikatie zou een poging zijn om vrouwen akkoord te doen gaan met een geringe schadevergoeding uit het noodfonds.

    • Bart Meijer van Putten