EVP stuurt twee kandidaten naar Korfoe

BRUSSEL/DEN HAAG, 23 JUNI. De Europese christen-democraten (EVP) zijn er niet in geslaagd om één kandidaat naar voren te schuiven voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

Bondskanselier Kohl wees op de mogelijkheid om in juli een speciale topontmoeting te houden als de Europese Top in Korfoe ook geen keuze kan maken tussen premier Lubbers en diens Belgische collega Dehaene.

“We gaan met twee goede kandidaten naar Korfoe”, aldus EVP-voorzitter W. Martens na afloop van het beraad in Brussel. “Er komt een democratische en open deliberatie op Korfoe.” Martens verwacht dat de kandidaat die morgenavond tijdens het diner van de regeringsleiders en de Franse president in een minderheidspositie komt, zich zal terugtrekken. Martens voegde er aan toe zelf geen kandidaat te zijn als er een “blokkade” ontstaat. Lubbers zal niet aanwezig zijn bij het avondeten waar over de opvolging van de huidige voorzitter, Jacques Delors, wordt gesproken. Zijn kandidatuur wordt verdedigd door vice-premier Kok.

Bondskanselier Kohl zei te streven naar een besluit op Korfoe, maar voegde er aan toe “snel” een nieuwe topontmoeting te organiseren als de twaalf er niet uitkomen. Duitsland is vanaf 1 juli voorzitter van de Europese Unie. “Er moet voor 20 juli een nieuwe voorzitter van de Commissie worden gepresenteerd aan het Europees Parlement. Als dat niet gebeurt, wordt het gebruskeerd”, zei Kohl. “Indien besluitvorming wordt uitgesteld zal ik snel, en dan bedoel ik écht snel, een nieuwe Europese Top organiseren om op tijd met een voorzitter te komen”. Kohl zei het te betreuren als de opvolgingsstrijd haar weerslag vindt op de betrekkingen tussen landen. “Relaties tussen landen die vriendschappelijk met elkaar omgaan staan hier niet ter discussie. Het gaat om een nieuwe voorzitter, niet om landen”.

De Tweede Kamer stelde gisteren dat de strijd om het voorziterschap niet mag leiden tot “verslechtering van de betrekkingen met Duitsland en België”. Lubbers onderstreepte zelf veel waarde te hechten aan goede betrekkingen met Duitsland. “Ik heb daar zelf ook veel in geïnvesteerd”, zei hij. “In veel Duitse kringen lig ik ook goed”.

De Kamer drong er bij Lubbers op aan geen veto uit te spreken als blijkt dat de kandidatuur van Lubbers op geen enkele steun kan rekenen. Lubbers had deze mogelijkheid eerder geopperd. Volgens de premier was het echter nodig om met een veto te dreigen omdat er aanwijzingen waren dat de lidstaten die zich niet uitspraken tegen de door Frankrijk en Duitsland naar voren geschoven Dehaene, beschouwd werden als voorstanders van diens benoeming. “Die fase is voorbij en de vervelende gereedschappen zijn van tafel”, verklaarde Lubbers. “Er is nu ruimte voor open overleg en het veto is dus een gepasseerd station.”