Bolkestein sceptisch over snelle afwikkeling van beraad over 'paars'

DEN HAAG, 23 JUNI. VVD-leider F. Bolkestein heeft de spanning in de formatieonderhandelingen gisteren opgevoerd. Hij toonde zich gistermiddag na afloop van de besprekingen sceptisch over de spoedige totstandkoming van een paars kabinet. Bolkestein liet blijken ook een coalitie met het CDA een reële mogelijkheid te vinden.

De controverse tussen PvdA en VVD spitst zich toe op de positie van de laagst betaalden. Bolkestein verweet de sociaal-democraten teveel oog te hebben voor koopkrachtbescherming. Dit zou volgens de liberaal ten koste gaan van de banengroei. “Er zullen toch bepaalde verschillen moeten zijn tussen werken en niet werken”, aldus Bolkestein, “en dat staat dus een op gespannen voet met de wens van sommigen om de koopkracht vooral aan de onderkant van het loongebouw te repareren.”

Deze uitspraken hebben bij sommigen in de PvdA speculaties doen ontstaan dat de VVD de onderhandelingen wil afbreken. Het feit dat Bolkestein enkele keren herinnerde aan het eigen verkiezingsprogramma versterkte die indruk. Bolkestein zei: “Ons verkiezingsprogramma was gebaseerd op een zo groot mogelijke banengroei. We zijn de verkiezingscampagne ook in gegaan met de slagzin: werk, werk, werk en nog eens werk. Daarin stellen wij dus consequent werk boven inkomen en daar houd ik aan vast.”

Naaste medewerkers van Bolkestein zien de opmerkingen van de VVD-leider echter als een middel om de druk op de PvdA te vergroten om een minder gedetailleerd inkomensbeleid te gaan voeren en meer ruimte voor werkgelegenheid te scheppen. Volgens de woordvoerder van de VVD blijft zijn partij streven naar een“evenwichtig inkomensbeeld”.

H. Wiegel, het erelid van de VVD dat volgens veel liberalen nog steeds invloed achter de schermen uitoefent, heeft zich gisteren positief uitgelaten over de plannen van de 'paarse' partijen met de gezondheidszorg. Wiegel, voorzitter van de overkoepelende vereniging van ziektekostenverzekeraars, zei gisteren over de onderhandelingen: “Wij vinden daarin veel van onze gedachten terug en dat wil ik hier met nadruk naar voren brengen. Maar de financiële invulling, de kleine lettertjes, wil ik, als het regeerakkoord er is, nog wel eens goed bestuderen.”

Over de WAO zijn de drie partijen inmiddels iets dichter bij elkaar gekomen. PvdA, VVD en D66 zijn het op hoofdlijnen over een aanpak eens waarbij bedrijfstakken met veel arbeidsongeschiktheid een hogere premie moeten betalen. Ook krijgen bedrijven de mogelijkheid om hun WAO-verzekeringen op de particuliere markt onder te brengen. Het meningsverschil over de vraag of nu al maatregelen moeten worden aangekondigd voor het geval het aantal arbeidsongeschikten niet genoeg afneemt, blijft evenwel bestaan.