Aantal arbeidsongeschikten daalt

DEN HAAG, 23 JUNI. Het aantal WAO'ers is in april opnieuw gedaald, dit maal met 1900. Ook in februari en maart daalde het aantal arbeidsongeschikten. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Sociale Verzekeringsraad.

Het aantal uitkeringen (917.200) ligt nu ongeveer op hetzelfde niveau als in september 1993. Omgerekend in hele uitkeringen ligt het niveau (785.900; 2500 minder dan in maart) nu lager dan in 1992. Een tendens die er op duidt dat steeds meer werknemers voor een kleiner deel dan vroeger arbeidsongeschikt worden verklaard. In januari van dit jaar stroomden nog 8800 nieuwe 'gevallen' de WAO in, tegen 6900 in april. De uitstroom stabiliseerde zich vrijwel: in januari 8900, in april 8800.

Het actuele cijfer van de Sociale Verzekeringsraad ligt beneden het niveau dat de arbeidsongeschiktheidsfondsen voor dit jaar ramen. Omgerekend in hele uitkeringen houden zij rekening met een totaal van 794.000 dit jaar. Deze teruggang betekent dat de WAO-premie volgend jaar opnieuw wordt verlaagd.

Ook het aantal WW-uitkeringen is in april gedaald, met 13.000 tot 353.000. Dit is volgens de raad voor een deel toe te schrijven aan seizoensinvloeden. Ook in 1993, het jaar waarin het aantal WW-uitkeringen met 83.000 toenam, was in april sprake van een daling, toen met 6000. De eerste vier maanden van dit jaar is het aantal WW-uitkeringen in totaal met 21.000 toegenomen tegen 11.000 in de vergelijkbare periode van 1993. In vergelijking met april 1993 ligt het aantal werknemers in de WW 93.000 hoger, een stijging in een jaar met 36 procent.

De bedrijfsverenigingen hebben de eerse vier maanden van 1994 289.000 nieuwe Ziektewetuitkeringen verstrekt. In 1993 waren dat er in deze periode nog 1.848.000. Dit grote verschil komt door de vernieuwde Ziektewet, die bedrijven verplicht de eerste weken hun zieke werknemers zelf door te betalen. Werd de eerste vier maanden van 1993 nog voor 3 miljard gulden aan Ziektewetuitkeringen verstrekt, nu gaat het nog om 1,8 miljard.

Het aantal AOW-uitkeringen steeg in april met 3000 tot 2.134.000.