Vut gaat ook bij Océ op de helling

ROTTERDAM, 22 JUNI. Ook bij het kopieerconcern Océ-Van der Grinten (3.500 werknemers) gaat de collectieve regeling voor vervroegd uittreden (VUT) op de helling. De bestaande regeling wordt eind volgend jaar vervangen een regeling voor vervroegd pensioen op kosten van de individuele werknemers. Een overgangsregeling moet de financiële consequenties opvangen.

De collectieve VUT-regelingen staan in tal van bedrijven en sectoren ter discussie. Aanleiding vormen doorgaans de oplopende kosten. Twee jaar geleden bereikte het chemieconcern Akzo als eerste met de bonden overeenstemming over geleidelijke afschaffing van de collectieve VUT. Daarna volgden andere bedrijven en bedrijfstakken, waaronder Bührmann-Tetterode, Unilever en de zuivelindustrie. In veel branches wordt gestudeerd op aanpassing van collectieve VUT-regelingen. Vooruitlopend op de resultaten daarvan zijn onder andere in de grafische industrie en de metaalindustrie afspraken gemaakt over beëindiging van de VUT voor werknemers met 40 dienstjaren.

Niet bekend

De beëindiging van de collectieve VUT bij het Venlose kopieerconcern is overeengekomen tijdens het overleg over een nieuwe CAO. Dit contract loopt van juli 1994 tot en met juni volgend jaar en voorziet in een loonsverhoging van 0,5 procent per 1 juli van dit jaar. Daarmee is Océ één van de weinige bedrijven die de lonen dit jaar structureel verhogen.