Steun Pronk

DEN HAAG, 22 JUNI. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking heeft 525.000 gulden uitgetrokken voor mensenrechtenprojecten in Rwanda en Burundi. Het geld is bestemd voor activiteiten van het mensenrechtencentrum van de Verenigde Naties in Geneve. Sinds in april de presidenten van Rwanda en het naburige Burundi bij een aanslag werden gedood, hebben bloedige gevechten in Rwanda aan honderdduizenden mensen het leven gekost.