Politie pakt leider van Fatah in Gaza op

JERUZALEM, 22 JUNI. Sami Abu Samhadaneh, één van de bekendste Fatah-haviken, de strijdgroep van de grootste Palestijnse groepering, Al Fatah, is gisteren door de Palestijnse politie van Gaza gearresteerd, enkele uren vastgezet en vervolgens weer vrijgelaten.

Hij was met negen van zijn vroegere kameraden, van wie er enkelen dienst hebben genomen bij de Palestijnse politie, naar de joodse nederzetting Nezarim gegaan, dat op een paar kilometer afstand van Gaza-stad ligt. Het goed bewapende tiental blokkeerde de toegangsweg van de nederzetting, waarna Abu Samhadaneh met een megafoon de inwoners sommeerde om terstond degene die zijn auto vorige zaterdag had beschoten, uit te leveren.

De circa dertig joodse families van Nezarim, die niet - zoals bij voorbeeld de kolonisten in Hebron - erg ideologisch gemotiveerd zijn, reageerden echter niet. De Palestijnse politie was er daarentegen snel erbij en overreedde de Fatah-havikente vertrekken. Pas toen het jeugdige gezelschap weer in Gaza-stad was teruggekeerd, besloot de politie hen aan te houden.

Het voorval illustreert opnieuw de problematische situatie van de joodse nederzettingen - zowel in het autonome, als in het nog steeds door Israel bezette Palestijnse gebied.

In Hebron is de situatie buitengewoon gevaarlijk, ondanks de aanwezigheid van de 'ijsco-mannen', zoals de in het wit geklede buitenlandse waarnemers uit drie landen worden genoemd. Want in Hebron wonen uitzonderlijk fanatieke joodse kolonisten, die vrijwel dagelijks de Palestijnse bevolking terroriseren. Zij gaan volgens de eensluidende getuigenissen van Palestijnen en journalisten in gewapende groepjes de straat op, vernielen auto's en dringen herhaaldelijk Palestijnse huizen binnen waar zij de boel kort en klein slaan.

Van hun kant zijn Fatah-haviken als Abu Samhadaneh niet van plan de joodse kolonisten nog erg lang te tolereren, hoewel het Akkoord van Kairo tussen de PLO en Israel bepaalt dat over de toekomst van de joodse nederzettingen pas in een later stadium zal worden onderhandeld. Het incident van gisteren toont aan dat niet alleen de Israelische militairen, maar ook hun Palestijnse collega's in de autonome gebieden op eieren lopen, omdat ze steeds vaker geconfronteerd worden met provocaties uit eigen kring.