Personalia

Mr. F.C.L.M. Huijnen is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse afdeling van Amnesty International. Huijnen werd in 1991 lid van het bestuur en is sinds 1992 vice-voorzitter. Huijnen is werkzaam bij het ministerie van WVC als plaatsvervangend directeur managementondersteuning en beheer.