Muziekindustrie slaakt diepe zucht van verlichting; Popster George Michael zit nog negen jaar vast aan Sony

LONDEN,22 JUNI. De muziek- en platenindustrie slaakt een collectieve zucht van opluchting nu een rechter in Londen heeft bepaald dat een platencontract “het papier waard is waar het op geschreven staat” - zoals één platenproducent het vanmorgen uitdrukte.

Zanger en songwriter George Michael (31) verloor gisteren het proces dat hij had aangespannen tegen platenmaatschappij Sony. De popzanger, die artistiek gezien een nieuwe weg wil inslaan, wilde af van zijn contract bij Sony. Michael acht zich door de uitspraak gereduceerd tot “een slaaf van de professie”. Hij is bovendien 3 miljoen pond armer, maar bij een geschat vermogen van 70 miljoen pond (bijna 200 miljoen gulden) “zullen we hem niet meteen morgen in de Underground als straatmuzikant tegenkomen” - zoals de Britse pers vanmorgen schreef.

George Michael geeft niet op. Hij gaat in hoger beroep om opnieuw bij de rechter te benadrukken dat de platenmaatschappij Sony zijn persoon en zijn werk “exploiteert” door hem geen artistieke vrijheid te gunnen. De zanger heeft een contract met Sony dat nog negen jaar geldig is, maar nu al heeft hij gezworen dat hij nooit meer een noot voor de maatschappij zal schrijven of zingen. Dat betekent voor hemzelf in feite een eind aan zijn professionele carrière, omdat de afspraak met Sony hem verbiedt voor de komende negen jaar elders op te treden. George Michael-fans kunnen nu alleen nog uitkijken naar een enkel liefdadigheidsconcert indien ze hun idool willen zien optreden.

De inzet van het proces was de bewering van Michael dat Sony hem belette in zijn artistieke ontwikkeling, omdat zijn imago van sekssymbool de maatschappij meer geld opleverde dan het beeld van George Michael als serieuze artiest. Michael beweert dat Sony opzettelijk zijn “serieuze” album “Listen without Prejudice” , uitgebracht in 1990, saboteerde door er onvoldoende reclame voor te maken. Daardoor verkocht het maar 5 miljoen exemplaren over de hele wereld.

Rechter Jonathan Parker oordeelde na een hoorzitting van 74 dagen dat Sony zich niet heeft schuldig gemaakt aan het in Europees recht omschreven principe van onredelijke handelsbeperking. De rechter wees erop dat de zanger bij verschillende gelegenheden met Sony had her-onderhandeld over de inhoud van zijn contract, dat hij daarin was bijgestaan door deskundige juristen en dat hij zich daardoor een positie had verworven gelijk aan die van andere superstars uit de wereld van de muziek.

De rechter liet wel doorschemeren dat hij de manager van Michael, Rob Kahane, de boosdoener in de hele affaire acht. Het was Kahane die uit naam van de zanger met Sony onderhandelde. De manier waarop hij voor de rechtbank getuigenis aflegde over die onderhandelingen maarkte hem in de ogen van rechter Parker “een door en door onbetrouwbare getuige” die “in onaanvaardbare mate gedreven wordt door eigenbelang en door de wens zijn eigen positie veilig te stellen”.

Sony is, ondanks de uitspraak, niet helemaal lelieblank uit het proces gekomen. Tijdens het proces werd een hoeveelheid vuile was buiten gehangen, die Sony Music-baas Tommy Mottola onder andere dwong te ontkennen dat hij banden onderhoudt met de Mafia. Daarnaast werden gevoelige gegevens bekend over de super-salarissen van sterren als Barbara Streisand en Billy Joel.

Sony onthield zich gisteren van verder commentaar dan alleen de verklaring : “We hebben groot ontzag voor George Michael en zijn artistieke talenten en we zien er naar uit onze betrekkingen met hem voort te zetten.”

    • Hieke Jippes