Mens en bedrijf

Drs. J. Kleiterp is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Deloitte & Touche. Tot vice-voorzitter is benoemd mr. N.J. Schutte. Tevens is als nieuw lid benoemd drs. H. Wieringa. Mr.R.J. Nelissen heeft zijn functie als lid van de Raad van Toezicht neergelegd. Hij zal als adviseur nog een jaar aan Deloitte & Touche verbonden blijven.