Mens en bedrijf

Dr. A. van Es en mr. J.M. Hessels zijn benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van de N.V. Luchthaven Schiphol. Van Es was voorzitter van de directie van Akzo Nobel Nederland B.V. en vice-voorzitter van het VNO. Hessels is voorzitter van de hoofddirectie van Vendex International N.V. Daarnaast is hij o.a. commissaris bij Koninklijke Van Ommeren N.V. en BAM Groep N.V.