Meeste klachten bij GATT over VS

GENÈVE, 22 JUNI. Amerikaanse handelspraktijken hebben afgelopen jaar de meeste klachten bij de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) opgeleverd. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de GATT over handelsdisputen.

Van de in totaal 49 procedures werden er 23 tegen de VS aangespannen, terwijl 16 zaken de Europese Unie betroffen. Daarna volgenden Canada met 4 procedures, Mexico (2), Brazilië (2), Australië (1) en Argentinië (1). De procedures betroffen zaken als de Europese importbeperking voor tonijn en sardines en de Amerikaanse anti-dumpingheffingen op staal- en staalprodukten.

Sommige zaken werden geregeld via een procedure die wordt aangeduid als “consultaties en schikking”. In gevallen waarin geen oplossing mogelijk bleek, werd een speciaal GATT-panel gevormd om in een conflict tussen twee landen tot een uitspraak te komen. Volgens het gisteren gepubliceerde rapport zijn het afgelopen jaar in 25 gevallen panels ingesteld. Dat was onder meer het geval in het conflict tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika over de import van bananen.

GATT-topman Peter Sutherland kwam met de rapportage na klachten van diplomaten dat de geschillenbeslechting veel te lang duurt. Afgevaardigden onderstreepten gisteren dat met twee rapporten die in juni 1992 al waren aanvaard, nog steeds niets is gebeurd. Het gaat om een toegewezen Canadese klacht over Amerikaanse maatregelen tegen bierimport en een klacht van Brazilië jegens de VS over het niet toekenning van de status van meest begunstigde natie voor de export van niet-rubberen schoeisel.

“Er zijn nog steeds problemen met de uitvoering van panel-rapporten,” zo erkende Sutherland gisteren. Hij onderstreepte echter dat de geschillenbeslechting met de oprichting van de nieuwe Wereldhandelsorganisatie (WTO), die waarschijnlijk op 1 januari als opvolger van de GATT van start gaat, veel beter zal verlopen. Volgens de nieuwe regeling zijn besluiten van panels bindend, terwijl procedures ook aan strikte tijdschema's zijn begonnen. Japan, de Verenigde Staten en de Europese Unie staan het hoogste op de lijst van tien bilaterale handelsdisputen, waarbij de uitvoering van paneluitspraken jaren op zich liet wachten. (Reuter)