Maij dringt aan op snelle aanleg van Betuwelijn

DEN HAAG, 22 JUNI. Het niet aanleggen van de Betuwelijn zou “een van de grootste dwalingen aan het einde van dit decennium” zijn. Uitstel zou honderden miljoenen guldens kosten.

Dat zei minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteren in de Tweede Kamer. GPV-leider Schutte had haar gevraagd om een reactie op het initiatief van de onderhandelaars voor een paars kabinet van PvdA, VVD en D66, die extra onderzoek naar de Betuwelijn noodzakelijk achten. Voor dit aanvullende onderzoek zou een half jaar moeten worden uitgetrokken. Volgens Maij-Weggen leidt dit in de praktijk tot een vertraging van twee tot drie jaar, omdat de uitgebreide procedure van inspraak, advies en overleg opnieuw moet worden doorlopen. Overigens heeft de besluitvorming over de Betuwelijn door het inlassen van een extra inspraakronde en andere maatregelen van het ministerie van verkeer en waterstaat inmiddels al negen maanden vertraging opgelopen.

Maij-Weggen zei gistermiddag dat haar Duitse collega Wissmann haar net die morgen had gewaarschuwd voor Nederlands uitstel. Dit zou de afspraken met Duitsland over aansluiting op het Duitse net onder druk zetten. Ook zou uitstel private financiers kopschuw kunnen maken, aldus Maij-Weggen. Vanmorgen is in Rotterdam een internationale conferentie over grote Europese infrastructuurprojecten begonnen, waar Nederland de Betuwelijn en de HSL presenteert. Voor de conferentie zijn veel bouwers en financiers uitgenodigd. Maij-Weggen noemde het gistermiddag “een zorgelijk beeld” dat “de betrouwbaarheid van Nederland als internationale gesprekspartner” nu in het geding komt.

Wissmann verklaarde gisteren na afloop van zijn gesprek met Maij-Weggen dat Duitsland in de problemen komt als de Betuwelijn niet wordt aangelegd. De snelwegen zouden dan dichtslibben met vrachtwagens. Volgens Wissmann steekt ook Duitsland veel geld in uitbreiding en verbetering van het spoor, een voorwaarde voor aansluiting van de Betuwelijn op het Duitse net.

Eerder deze week heeft de provincie Gelderland gereageerd op een brandbrief van de Rotterdamse burgemeester Peper aan de informateurs. Gedeputeeerde De Bondt schrijft zich “niet voor te kunnen stellen dat u de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse haven ten koste van alles wilt bevorderen”. In zijn huidige vorm zal de Betuwelijn volgens De Bondt “tot in lengte van dagen blijvende overlast en grote schade aan natuur en landschap veroorzaken”.