Kustvaart moet meer transporteren

ROTTERDAM, 22 JUNI. De kustvaart moet het komende decennium het grootste deel van het groeiende transport van goederen binnen Europa opvangen. Beleidsmakers uit Nederland en de EU zijn tijdens het Maritime Industries Forum (MIF), dat de afgelopen twee dagen in Rotterdam is gehouden, tot de conclusie gekomen dat de stroom te vervoeren goederen binnen Europa het komende decennium kan verdubbelen. De bestaande weg- en luchtinfrastructuur zijn daar niet op berekend. Behalve het feit dat vervoer over water milieuvriendelijk is, hebben de meeste EU-landen een dermate sterke maritieme infrastructuur dat een dergelijk plan in de optiek van de beleidsmakers - die tijdens het congres in Rotterdam werden aangevoerd door EU-commissaris Martin Bangemann - beslist haalbaar is.

Wel is het zaak dat de lidstaten van de EU hun transportbeleid nauwer op elkaar afstemmen. De Europese Unie wil dit beleid derhalve met politieke steun en regelgeving ondersteunen, hoewel er geen extra fondsen beschikbaar komen voor het bedrijfsleven.

Over zaken als milieu, energievoorziening en de financiering van het project is in Rotterdam uitvoerig gediscussieerd. Zo wil het MIF met banken gaan praten om voor de reders de financiering voor de bouw van nieuwe schepen te vergemakkelijken. Schepen moeten volgens het MIF tot 80 procent kunnen worden gefinancierd. Momenteel is dat nog maximaal 60 procent. Dat moet de kustvaart in staat stellen om het vervoer van containers tot 2010 te verdrievoudigen. Op dit moment is het voor vervoerders binnen Europa commercieel alleen maar interessant om het transport van containers over de weg te verruilen voor een combinatie per schip en vrachtwagen als het vervoer over langere afstand betreft.