Kamer tegen opsluiten jong en oud in een cel

DEN HAAG, 22 JUNI. De Tweede Kamer wil niet dat de overheid jeugdige delinquenten in gevangeniscellen gaat opsluiten met volwassen criminelen. Daarmee verwerpt de Kamer het voornemen hiertoe van het kabinet, dat de mogelijkheid open wilde houden om minderjarige wetsovertreders in een cel te plaatsen met oudere delinquenten als de politie met een cellentekort kampt.

PvdA, VVD en D66 noemen het kabinetsvoornemen volstrekt ontoelaatbaar. De Kamer zou hierover vanmiddag met minister Kosto (justitie) debatteren. Het CDA heeft daarentegen wel begrip voor een dergelijke situatie. De ernst van de gedragingen van sommige kinderen rechtvaardigt het strengere regime dat voor volwassenen geldt, zeker zolang de overheid onvoldoende ruimte heeft om jeugdige delinquenten achter slot en grendel te plaatsen, zo vindt het CDA.

Het parlement behandelt een internationaal VN-verdrag voor kinderrechten, dat in 1989 is opgesteld en inmiddels door 159 landen is ondertekend. Nederland is een van de laatste landen die de overeenkomst nog moet goedkeuren.

Een van de bepalingen luidt dat jongeren die veroordeeld zijn niet met volwassenen mogen worden opgesloten. Het kabinet wil daarop een voorbehoud maken. Gevreesd wordt dat de politie bij het huidige cellentekort soms geen andere mogelijkheid overblijft dan twee arrestanten van boven en onder de 18 jaar tijdelijk bij elkaar plaatsen.

Het nieuwe VVD-Kamerlid M. de Vries heeft het initiatief genomen tot de blokkade van het kabinetsvoornemen. Zij zou een amendement indienen en weet zich gesteund door de fracties van D66 en PvdA. “Het is de plicht van het kabinet ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om minderjarigen gescheiden van volwassenen te detineren”, aldus Vries.