ILO-akkoord met Pakistan over kinderarbeid

GENÈVE, 22 JUNI. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft met Pakistan een overeenkomst gesloten over het tegengaan van kinderarbeid. Volgens de in Genève gevestigde VN-organisatie moedigt het akkoord de Pakistaanse regering aan kinderarbeid te “verbieden, beperken en te reguleren met een uitzicht op uiteindelijke afschaffing”. De overeenkomst voorziet in samenwerken bij het vaststellen van de omvang van kinderarbeid. Prioriteit wordt gegeven aan het voorkomen van het tewerkstelling van kinderen bij gevaarlijk werk en het beschermen van kinderen onder de twaalf jaar. Volgens ILO-functionarissen wordt vandaag een soortgelijke overeenkomst met de Filippijnen getekend. Met Thailand, Indonesië, India, Brazilië, Turkije en Kenia werden in 1992 akkoord bereikt, die deel uitmaken van de ILO-campagne tegen kinderarbeid. (AP)