'Hulp Y-markt bij uitblijven van schadeclaims'

AMSTERDAM, 22 JUNI. Wethouder E. Peer (economische zaken) van Amsterdam is bereid de noodlijdende Y-markt de komende vier jaar in stand te houden met een bijdrage van 1,5 tot 2 miljoen gulden, voorwaarde is wel dat de ondernemers afzien van schadeclaims. Peer wil bovendien dat de 'zwakke broeders' van de markt verdwijnen, dat het aantal horeca-ondernemers vermindert en dat meer autochtone kooplieden zich vestigen op de overdekte markt. Peer komt deze week met een uitgewerkt voorstel. Of de 160 voornamelijk allochtone ondernemers hiermee akkoord gaan is onzeker. Hun advocaat, D.C. van Reekum, denkt meer dan drie miljoen gulden aan schadevergoeding te kunnen eisen. Hij zegt dat de gemeente de ondernemers heeft misleid over het aantal te verwachten bezoekers.