Grensincidenten en spanningen in Macedonië

SKOPJE, 22 JUNI. Macedonië heeft gisteren bij Joegoslavië (Servië en Montenegro) geprotesteerd tegen grensschendingen door Joegoslavische militairen. De gisteren in Macedonië begonnen volkstelling, bedoeld om de omvang van de Albanese minderheid vast te stellen en de sluimerende etnische spanningen uit de weg te ruimen, is onmiddellijk op problemen gestuit.

De Macedonische regering vroeg gisteren de Servische autoriteiten om “urgent” overleg over de vorming van een gezamenlijke commissie, die het verloop van de grens zou moeten vaststellen. In een nota protesteerde het Macedonische ministerie van buitenlandse zaken “krachtig” tegen nieuwe grensincidenten door Joegoslavische militairen. Volgens de Macedonische minister van defensie, Vlado Popovski, hebben de Joegoslaven een heuvel in het grensgebied bezet die de Macedoniërs zullen “innemen” als overleg niet tot een aftocht van de Joegoslaven leidt.

Volgens de Macedonische media hebben Joegoslavische soldaten zaterdag aan de grens een Macedonische officier aangehouden en hem een etmaal vastgehouden voordat hij werd vrijgelaten.

In Macedonië wordt verband gelegd tussen de grensincidenten en de gisteren begonnen volkstelling: Joegoslavië, dat de Macedonische onafhankelijkheid niet erkent en aanspraak maakt op het zuidelijke buurland, zou de binnenlandse spanningen in Macedonië willen opdrijven.

De volkstelling, die tot 5 juli moet duren en die wordt gehouden op verzoek van de Europese Unie en de Raad van Europa, moet uitsluitsel geven over de omvang van de Albanese minderheid. Volgens de volkstelling van 1991 maken de Albanezen 21 procent uit van de bevolking, maar ze hebben die telling geboycot en zeggen dat hun aandeel in de bevolking veertig procent of meer bedraagt. De relaties met de Macedonische meerderheid zijn slecht en de Albanezen beweren op veel gebieden te worden gediscrimineerd.

De volkstelling begon gisteren niet zonder moeilijkheden. In Tetovo, Gostivar en Debar, drie door een meerderheid van Albanezen bewoonde districten, kon de telling niet beginnen omdat Albanese leden van de tellingscommissies niet kwamen opdagen. Alle politieke partijen van de Albanese minderheid, inclusief de Partij voor Democratische Vooruitgang (PDP) die formeel deel uitmaakt van de regering, eisten uitstel van de telling met het argument dat veel Albanezen nog steeds geen Macedonische papieren hebben. Sommige partijen eisen bovendien dat de commissies die de volkstelling uitvoeren en die etnisch gemengd zijn, uitsluitend uit Albanezen bestaan. In het district Kumanovo kon de volkstelling gisteren niet beginnen omdat de Albanese leden van tellingscommissies weigerden met leden van andere etnische groepen samen te werken.

De Servische minderheid lijkt de eerder aangekondigde boycot van de volkstelling niet waar te maken. In Kuceviste, waar de Serviërs de meerderheid vormen, deden zich gisteren geen problemen voor. (Reuter, AP, AFP)