Fracties reageren met instemming op arrest in zaak-Chabot

DEN HAAG, 22 JUNI. De grote fracties in de Tweede Kamer hebben met instemming gereageerd op het arrest van de Hoge Raad in de zaak-Chabot. Gesproken wordt van een “belangrijke stap vooruit” in de regelgeving voor artsen die betrokken zijn bij euthanasie en hulp bij zelfdoding van patienten.

De Hoge Raad besliste gisteren dat artsen patienten die psychisch lijden mogen helpen bij hun zelfdoding, mits zij de patient laten onderzoeken door collega. De Haarlemse psychiater B.E. Chabot, die in 1991 een 50-jarige vrouw uit het Drentse Ruinen op haar verzoek een dodelijke dosis medicijnen verstrekte, zei met opluchting kennis te hebben genomen van de inhoud van het arrest. Hij werd weliswaar schuldig verklaard, maar de Hoge Raad legde hem geen straf op. Chabot en zijn advocaat mr. E. Sutorius legden er de nadruk op dat de uitspraak voor artsen “veel duidelijkheid” verschaft. Er hoeft geen sprake te zijn van een stervensfase bij de patient die verzoekt om hulp bij zelfdoding. Dat betekent voor veel artsen die psychiatrische patienten de afgelopen jaren hebben geholpen een “grote opluchting”, aldus Chabot.

Het CDA-Kamerlid V. van der Burg heeft “met instemming” geconstateerd dat de Hoge Raad Chabot “schuldig” acht aan hulp bij zelfdoding. Daarmee is volgens het CDA de norm van het wetboek van strafrecht bevestigd. De paarse fracties in de Tweede Kamer, PvdA, VVD en D66, reageerden positief op de uitspraak. Het GPV-Kamerlid Schutte zei geschokt te zijn. “Tot mijn grote schrik is er een volgende stap gezet naar legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding”, aldus Schutte. D66-woordvoerder J. Kohnstamm vindt dat het openbaar ministerie zich op basis van dit arrest erop moet beraden of de zaken die op dit moment lopen tegen twaalf artsen niet moeten worden geseponeerd. “Minister Hirsch Ballin heeft destijds toegegeven dat de vervolgingen werden ingesteld omdat de patienten niet in een stervensfase verkeerde.” Volgens Kohnstamm is de inmiddels afgetreden Hirsch Ballin alsnog door de Hoge Raad “tot de orde geroepen” over zijn uitleg van eerdere jurisprudentie inzake hulp bij zelfdoding.

De artsenorganisatie KNMG is tevreden met de erkenning van het psychisch lijden als grond voor hulp bij zelfdoding. “Het arrest maakt een einde aan de verwarring hierover bij artsen”, aldus een woordvoerder van de organisatie. De Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) is “teleurgesteld” dat de de handelwijze van Chabot volgens het arrest strafbaar is. “Het is niet gemakkelijker geworden voor individuele artsen”, waarschuwt de NVVE. Artsen moeten er volgens de NVVE rekening mee houden dat hun handelwijze nog steeds ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. Wel vindt de vereniging dat het arrest “een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de jurisprudentie en de voortgang van de maatschappelijke discussie levert”.