Europese markt

Grafiek: Schept de Europese Unie een gesloten markt voor zichzelf, of blijven er mogelijkheden voor landen van buiten de Unie?

Vorig jaar voerden de EU-lidstaten gemiddeld 60 procent van hun buitenlandse handel met andere lidstaten. Van de aangesloten landen was Portugal het meest aangewezen op andere lidstaten; Duitsland en Groot-Brittannië waren dat het minst.

Het EU-aandeel in de buitenlandse handel is hoger dan in 1984. Toen werd nog de helft van de negotie buiten de gemeenschap gerealiseerd. Volgens Eurostat is er echter geen sprake van een isolering van de interne markt: het handelsvolume met niet-lidstaten neemt nog steeds toe, maar de interne markt blijkt zich - dankzij de open grenzen - sneller te ontwikkelen dan het extracommunautaire handelsverkeer.

    • Roald van der Linde