Begin privatisering Renault eind 1994

De Franse regering overweegt aan het einde van dit jaar een gedeeltelijke privatisering van Renault, waarbij 15 tot 25 procent van de autofabriek van de hand zal worden gedaan. Over de verkoop is volgens het dagblad The Financial Times overeenstemming bereikt tussen premier Edouard Balladur en de minister voor industrie Gérard Longuet.

De privatisering van Renault speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen over de inmiddels afgeketste fusie met de Zweedse autofabrikant Volvo. Eén van de grote obstakels die tot het mislukken van het samengaan tussen Volvo en Renault leidden was het Zweedse wantrouwen dat Parijs zijn belang in Renault niet zou willen opgeven. Balladur heeft altijd verzekerd dat daar geen sprake van was.