Balladur: voorwaarden aan interventie Rwanda

PARIJS/BRUSSEL, 22 JUNI. De Franse premier Balladur heeft gisteren vijf voorwaarden verbonden aan een door Frankrijk geleide interventie in de door een burgeroorlog verscheurde Middenafrikaanse staat Rwanda. Balladur formuleerde de voorwaarden in een gesprek met parlementsleden van de neo-gaullistische RPR. Zij werden in de openbaarheid werden gebracht door Bernard Pons, de fractieleider van de RPR.

Volgens Balladur moet de interventie de goedkeuring krijgen van de Verenigde Naties. Bovendien zou de operatie niet langer mogen duren dan enkele weken. Daarna zou de missie van de Verenigde Naties in Rwanda, UNAMIR, de taak van de interventiemacht over moeten nemen. Volgens Balladur moet de macht in de nabijheid van de Rwandese grens worden gestationeerd, maar dan op Zaïrees grondgebied, niet in Rwanda zelf. De Franse premier zei ook dat de interventie slechts een humanitaire doelstelling moet hebben en dat de interventiemacht zeker geen operaties “in het hart van Rwanda” uit zou moeten voeren. Tenslotte zouden andere landen bereid moeten zijn om militairen te leveren aan de macht.

GIsteren voerde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wederom overleg over de Franse plannen. Tot een stemming is het nog niet gekomen. In een brief hebben de Tutsi-rebellen van het Rwandese Patriottische Front (RPF) de Raad gisteren gevraagd om, als zij zou besluiten om de interventieplannen goed te keuren, de militairen van de VN-missie in Rwanda, UNAMIR, “ten minste tijdelijk” “voor hun eigen veiligheid” uit Rwanda terug te trekken. Het RPF, dat Frankrijk ervan beschuldigt op de hand te zijn van de uitsluitend uit Hutu-ministers bestaande Rwandese interim-regering, heeft zich tot nu toe fel verzet tegen de Franse interventieplannen en heeft aangekondigd op de soldaten van de interventiemacht te zullen schieten. Vanmorgen kondigden de Verenigde Naties aan op zeer korte termijn 42 Franssprekende blauwhelmen uit de Rwandese hoofdstad te zullen evacueren. De blauwhelmen zijn afkomstig uit Congo, Senegal en Togo, die zich alle voor het Franse interventieplan hebben uitgesproken (AP, AFP, Reuter)