Asbest mogelijk oorzaak; Ex-werknemer eist vergoeding voor longkanker

GOOR, 22 JUNI. Een 62-jarige oud-werknemer van golfplatenfabriek Eternit uit Goor eist minimaal 100.000 gulden smartegeld van zijn vroegere werkgever.

De man, die lijdt aan mesotelioom, een vorm van longkanker, stelt het bedrijf aansprakelijk voor het oplopen van die ziekte. Bij Eternit werd tot vorig jaar asbest verwerkt, een stof die verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van mesotelioom.

De oud-werknemer heeft Eternit op 30 juni in kort geding gedagvaard. De toekenning van 100.000 gulden moet volgens de dagvaarding een voorschot zijn op een nog hogere schadevergoeding voor immaterieel leed.

In het verleden hebben meer ex-werknemers van Eternit het bedrijf aansprakelijk gesteld voor ziektes als longkanker en mesotelioom. Tot dusver heeft het bedrijf echter steeds een rechtelijke uitspraak over aansprakelijkheid kunnen voorkomen door schikkingen met de oud-werknemers of hun nabestaanden te treffen. In 1992 kregen drie weduwen van aan longkanker en mesotelioom overleden werknemers nog elk 15.000 gulden uitgekeerd van het bedrijf.

Volgens de advocaat van Eternit, F.J. Rutgers, heeft het bedrijf ook nu geprobeerd een regeling te treffen met de oud-werknemer, die van 1946 tot 1979 bij het bedrijf werkte. Hij heeft dat echter geweigerd. “We zijn bereid tot een redelijk bedrag te gaan”, aldus Rutgers, “maar 100.000 gulden smartegeld is niet redelijk, ook niet gezien de jurisprudentie.” Eternit wil met een schikking wederom een uitspraak over aansprakelijkheid voorkomen. Volgens Rutgers zou dat ook in het belang van de oud-werknemer zijn. Die heeft immers vanwege zijn ziekte nog maar een zeer korte levensverwachting en zou niet gebaat zijn bij de ongetwijfeld zeer langdurige strijd over wettelijke aanprakelijkheid van Eternit. Volgens de advocaat van de man is dat juist de reden dat hij in kort geding een voorschot op de schadevergoeding vraagt.

Eternit vindt zichzelf in deze kwestie trouwens niet aansprakelijk. “Eternit verwerkt al vanaf de Tweede Wereld oorlog asbest. Rekening houdend met de kennis en wetenschap die in de loop der jaren voorhanden was is men altijd zeer zorgvuldig te werk gegaan,” aldus Rutgers.

Advocaten van andere oud-werknemers hebben in procedures die zij tegen het bedrijf begonnen herhaaldelijk betoogd dat bij Eternit niet zo zorgvuldig met asbest werd omgegaan als het bedrijf zelf beweert. Zij konden hun beweringen staven met rapporten van de Arbeidsinspectie, die nog in 1990 constateerde dat er in Goor 'slordig' werd omgesprongen met het kankerverwekkende asbest en dat er 'onnodige blootstelling' plaatshad. Asbeststof werd niet goed afgezogen, asbestcement werd opgeveegd met bezem en schop en er werd zelfs gegeten op de werkplek, aldus de Arbeidsinspectie.