A'dam: hoofdstuk Kinderboekmuseum in de Waag gesloten

AMSTERDAM, 22 JUNI. Het zou een 'laboratorium ter leesstimulering voor kinderen' worden. Met een kindvriendelijke horecavoorziening en een theater. En dat in de Waag in Amsterdam, het gebouw dat in stripvorm is vereeuwigd als slot Bommelstein. Een betere lokatie leek nauwelijks denkbaar. Met een expositie over schrijfster Annie M.G. Schmidt zou het gebouw op 9 september worden geopend. Maar het centrum voor het kinderboek is van de baan en als de Waag op 9 september al wordt heropend, is dat waarschijnlijk met een tentoonstelling van een reclamemuseum.

De Stichting De Waag Centrum voor het Kinderboek heeft de financien voor de inrichting niet rond kunnen krijgen. Het stadsbestuur van Amsterdam heeft gisteren besloten dat de gemeente het tekort van een half miljoen gulden niet zal bijpassen. Amsterdam heeft al 1,1 miljoen gulden aan de renovatie betaald, zes ton meer dan een jaar geleden met het Kinderboek was afgesproken. “Zij wilden er bij wijze van spreken alleen nog vloerbedekking inleggen”, zegt wethouder D.B. Stadig (grondzaken). Dat was tegen de afspraak. De gemeente zou alleen de buitenkant renoveren.

Sinds het vertrek van het Joods Historisch Museum in 1987 staat de Waag op een nieuwe huurder te wachten. Kandidaten gingen failliet of verdwenen stilletjes uit het zicht. Het oudste niet-kerkelijke gebouw van Amsterdam takelde door de leegstand zienderogen af. Vorig jaar dienden zich eindelijk twee serieuze kandidaat-huurders aan: het Centrum voor het Kinderboek en een combinatie van het reclamemuseum, het spaarpottenmuseum en een doorlopende televisiepresentatie over Amsterdam voor toeristen.

De museumcombinatie had de beste papieren. Met steun van het VSB-fonds, bierbrouwer Heineken en Albert Heijn kon ze tien jaar huur garanderen. De financiTREMA NA AFBREKING ONDERDRUKT ele positie van het Kinderboekmuseum was veel wankeler. Ondanks een bijdrage van twee ton van Annie M.G. Schmidt, kon de stichting lange tijd de financiering niet rond krijgen. De gemeenteraad sprak in juli vorig jaar toch zijn voorkeur uit voor het Kinderboek, toen de laatste bankgarantie even voor de raadsvergadering over de fax was binnengerold. PvdA-raadslid E.H. Agtsteribbe: “Iedereen vond het prachtig, die kinderen in dat sprookjesachtige gebouw”.

Maar het sprookje is uit. Alle steun en sympathie ten spijt, moest het Centrum voor het Kinderboek enkele dagen geleden aan het college van B en W laten weten dat ze de ontbrekende vijf ton niet kon opbrengen. Voor het stadsbestuur reden om “het hoofdstuk Kinderboekmuseum te sluiten”. Het bestuur van het Kinderboek wil op het besluit geen commentaar geven.

Stadig heeft inmiddels met de andere kandidaat van destijds, het Reclamemuseum, contact gezocht. Dat is snel gebeurd, want de renovatie is bijna gereed en het pand moet worden geexploiteerd. Bovendien doet leegstand het gebouw niet goed. Ingegooide ruiten zijn de eerste tekenen van het nieuwe verval.

L. Blankstein van het Reclamemuseum zegt nog steeds zeer geintereseerd te zijn. Het museum heeft al een collectie affiches, oude blikken platen, commercials op video en sales-promotion-artikelen. Het spaarpottenmuseum komt elders in het land te staan. Daarvoor in de plaats zoekt het Reclamemuseum een nieuwe huisgenoot. Of de financiering rondkomt, hangt af van het VSB-fonds. Directeur D. van de Beek: “Wij vinden het nog steeds belangrijk dat de geschiedenis van de reclame wordt tentoongesteld.”

    • Herman Staal