Vervuiling Rijnwater met eenderde afgenomen

ROTTERDAM, 21 JUNI. Door grote bedrijven juridisch onder druk te zetten, is de gemeente Rotterdam erin geslaagd de lozing van chemische afvalstoffen in de Rijn met bijna eenderde te verminderen. Dat staat in het vandaag verschenen eindrapport van het Project Onderzoek Rijn (POR), een initiatief van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente.

Met negen grote lozers in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, zijn bindende afspraken gemaakt over de reductie van afvalstorting met 40 tot 70 procent in 1995. In ruil daarvoor ziet Rotterdam af van schadeclaims. Tegen de Franse kalimijnen in de Elzas, die niet tot een overeenkomst bereid waren, loopt al vier jaar een civiele procedure bij de Rotterdamse rechtbank.

Door de vervuiling van het Rijnwater is het slib in de haven ernstig verontreinigd. Jaarlijks wordt twintig miljoen kubieke meter slib verwijderd om de haven bevaarbaar te houden. Voor de opslag van de vervuilde bagger bouwde de gemeente in 1987 twee depots. De kosten daarvan bedroegen 200 miljoen gulden.

Doel van het Project Onderzoek Rijn, dat tien jaar geleden begon, was het slib zo schoon te krijgen dat het in 2002 niet meer als chemisch afval hoeft te worden opgeslagen. De bouw van een nieuw depot zou dan niet nodig zijn.

De hoeveelheid verontreinigde bagger is vanaf 1987 afgenomen met ongeveer 30 procent. “We verwachten nog een behoorlijke afname tot het jaar 2000”, zei havenwethouder R.M. Smit vanmorgen in een toelichting op het POR-rapport. De hoeveelheid vervuild bagger die dan nog overblijft, is volgens de havenwethouden dan voornamelijk het gevolg van verontreiniging door verkeer, landbouw en huishoudens. “Met dit resultaat mag je niet zeggen dat het project is geslaagd, maar zeker ook niet mislukt. Door de afname is de opslag in elk geval tot het jaar 2010 gewaarborgd.”

Wethouder van den Muijsenberg (milieu) meldde vanmorgen dat de gemeente ook probeert tot afspraken te komen met lozers van schadelijke stoffen in de Maas: “Als gevolg van die verontreinigingen verwachten we problemen bij de bereiding van ons drinkwater. Een dezer dagen komen we met een tussenrapportage over de stand van zaken bij de Maas.”