Scepsis en gnosis (6)

Aan de door van Hooff genoemde Transcendente Meditatie-techniek heb ik enige jaren geleden mijn doctoraal scriptie gewijd.

Graag wilde ik de meer dan 200 onderzoeken, verricht naar de effecten van T.M. tegen het licht houden. Daarbij bleek mij en mijn sceptische begeleiding ten eerste, dat de kwaliteit van het onderzoek zeker niet minder was dan dat van het gemiddelde wetenschappelijk onderzoek. Ten tweede dat de resultaten zonder uitzondering wijzen in een richting van toegenomen menselijke mogelijkheden: lichamelijk, geestelijk, spiritueel en sociaal. T.M. en het onderzoek daarnaar blijkt, in tegenstelling tot wat van Hooff beweert, een open aangelegenheid en zeer experimenteel ingesteld. Er hoeft geen huiver te bestaan voor 'alternatieve wetenschap' want het gaat nog steeds om kennis die gegrond, systematisch en intersubjectief is. Alleen voegt de Vedische wetenschap, waarvan de T.M.-techniek het experimentele aspect vormt, de kennis van het subject toe aan de huidige object-gerichte wetenschappen.

    • Hans Broer