Scepsis en gnosis (3)

De conclusie van Anton van Hooff is duidelijk: de universiteit als tempel van de scepsis mag zich op geen enkele wijze afgeven met de gnosis. Mijn conclusie luidt dat de universiteit zich als tempel van de scepsis op alle redelijke manieren dient bezig te houden met het onderzoek van de gnosis.

Is hier sprake van twee tegengestelde meningen? Ja en nee. Na meer dan tien jaar onderzoek naar de relatie tussen de gnosis en de astrologie - ik hoop er binnenkort in de Utrechtse tempel van de scepsis op te promoveren - is mij één ding wel duidelijk geworden. De begrippen gnosis en astrologie zijn niet ondubbelzinnig vast te leggen en alle opvattingen en meningen over die begrippen zijn te verdedigen.

Er zijn vele meningen en opvattingen over gnosis en astrologie en alle hebben zij recht van bestaan, in ieder geval tot er op basis van redelijk onderzoek argumenten tegen dat recht gegeven kunnen worden. En hoe kunnen we anders dan op basis van onderzoek, onder andere aan universiteiten als tempels van de scepsis, onze redelijke argumenten ontwikkelen?

    • J.A.G. Ruijling