Scepsis en gnosis (2)

Uitstekend dat Van Hooff zich zo kwaad maakte op zijn universiteit, die conferentie-ruimte huurde bij de Transcendent Mediterenden. Universiteit en wetenschap behoren zich inderdaad niet af te geven met obscurantisme, gnosis en holisme. Van Hooff noemt ook nog een arts te Lelystad die de leer van de drie dosja's is toegedaan en vindt dat hem zijn artsdiploma moet worden ontnomen. Volkomen terecht, maar de bedreiging van obscurantisme in de geneeskunde is nog ernstiger dan hij denkt: aan de Vrije Universiteit wordt homeopathie gedoceerd (nog net niet verplicht) en aan de medische faculiteiten van Groningen, Nijmegen en Utrecht wordt serieus onderzoek gedaan naar acupunctuur!

Wetenschap dient zich verre te houden van de waan van de dag en het ware beter, als ook van die universitaire homeopaten en naald-artiesten het artsdiploma zou worden afgenomen. Toen Galileo Galilei van kerkelijke zijde onder druk werd gezet om zijn astronomie wat aan te passen aan de geocentrische dogma's moet hij volgens Brecht verzucht hebben 'Ik kan de tochtjes van heksen op bezemstelen toch niet op dezelfde wijze verklaren als de loop van de hemellichamen'. Wel, dat zal ook in 1994 niet gelukken.

    • C.N.M. Renckens