Oproep tot 'groene revolutie'; FAO's alarm: 800 miljoen hongerenden

ROME, 21 JUNI. De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft opgeroepen tot een tweede 'groene revolutie' om de voedselproduktie in arme landen te vergroten. De nadruk zou daarbij moeten komen te liggen op Afrika.

Achthonderd miljoen mensen hebben onvoldoende te eten en alleen al in Afrika ten zuiden van de Sahara worden 34 miljoen mensen bedreigd door hongersnood. Deze dramatische cijfers zijn volgens de Senegalees Jacques Diouf, de nieuwe directeur-generaal van de FAO, aanleiding voor een oorlog tegen de honger.

“Er is een tweede groene revolutie nodig,” zei Diouf, in een verwijzing naar de introduktie van moderne landbouwtechnieken die in de jaren zeventig tot enorme produktiestijgingen leidde in Aziatische en enkele Latijns-Amerikaanse landen. Diouf legde daarbij vooral de nadruk op de waterhuishouding. Met name in Afrika worden veel problemen veroorzaakt door droogte, en soms ook door overstromingen. Beter gebruik van het beschikbare water moet absolute prioriteit krijgen, aldus Diouf.

Hij onderstreepte dat de FAO ook wil leren van de fouten en problemen van de eerste groene revolutie. Indertijd is bijvoorbeeld onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen voor het milieu. Overvloedig gebruik van pesticiden heeft daarbij tot grote verontreiniging geleid.

De tweede groene revolutie moet zich volgens Diouf richten op landen met een laag inkomen per hoofd van de bevolking en een voedseltekort, om te voorkomen dat die gedoemd zijn tot voortdurende hongersnood of afhankelijk blijven van voedselhulp. Volgens een overzicht van de FAO vallen 78 landen in deze categorie. Hiervan liggen er 45 in Afrika.

Een hoogtepunt in de oorlog tegen honger die de FAO wil voeren, moet een nieuwe wereldvoedselconferentie worden. In 1974 is ook zo'n conferentie georganiseerd, maar daarna is er volgens Diouf op topniveau te weinig over gesproken. De FAO wil deze conferentie begin 1996 organiseren in Rome, waar haar hoofdkwartier staat.

De Senegalees Diouf, die in november werd gekozen en gisteren zijn eerste persconferentie als directeur-generaal hield, waarschuwde dat de voedselproblemen in Afrika het grootst zijn. In Oost-Afrika dreigt een ernstige voedselcrisis, waarbij 34 miljoen mensen op de rand van hongersnood verkeren. In vijftien Afrikaanse landen is de situatie bijzonder kritiek.

De tweede groene revolutie is een poging een structureel antwoord te vinden op het steeds terugkerende hongerprobleem in Afrika. “Het aantal ondervoede mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara kan stijgen van 180 miljoen nu tot driehonderd miljoen in het jaar 2010, ofwel 32 procent van de bevolking,” zei Diouf.

    • Marc Leijendekker