'Onderzoek bevestigt genocide Serviërs

ROTTERDAM, 21 JUNI. De Serviërs hebben in Bosnië systematisch oorlogsmisdaden begaan; ze hebben zich ook schuldig gemaakt aan genocide. Dit blijkt uit het materiaal dat de VN-commissie voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië (vroeger commissie-Kalshoven genoemd) heeft verzameld.

Dat zegt de Rotterdamse hoogleraar mr. Tineke Cleiren, lid van de commissie, vandaag in een vraaggesprek met deze krant. Volgens haar is duidelijk dat ook de moslims en de Kroaten oorlogsmisdaden hebben begaan, maar dat ze daarbij systematisch te werk zijn gegaan is niet aantoonbaar. De Servische systematiek blijkt vooral uit een 'case study' van de commissie naar oorlogsmisdaden in en rond Prijedor.

De VN-commissie heeft de resultaten van haar werk - een slotverslag van zestig pagina's, drieduizend pagina's noten en bijlagen en zestigduizend documenten - naar secretaris-generaal Boutros-Ghali van de VN gestuurd. Die legt het deze week voor aan de Veiligheidsraad. Het zal met de bijbehorende noten en documenten dienen als basismateriaal voor de openbare aanklager van het speciale VN-tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdadigers in Den Haag.

De VN-commissie vindt dat bij de berechting van oorlogsmisdaden in elk afzonderlijk geval moet worden vastgesteld of het valt onder de Geneefse conventies, het internationale oorlogsrecht, de wetgeving over de misdrijven tegen de menselijkheid of de genocideverdragen.