Officier: huisarts kan bij zelfdoding geen hulp bieden

DEN HAAG, 21 JUNI. Huisartsen kunnen een psychisch zieke geen hulp bieden bij zelfdoding. Hij is daarvoor onvoldoende op het terrein van de psychiatrie toegerust. Dit zei de Haarlemse officier van justitie mr. R. Toeter gisteren in de zaak tegen een 51-jarige huisarts, die in 1991 een 48-jarige invalide man op diens verzoek aan een dodelijk middel hielp. De man verkeerde niet in de stervensfase. Volgens het openbaar ministerie bestaat er weliswaar geen twijfel aan de zuiverheid van de bedoelingen van de Haarlemse huisarts, die de man uit zijn psychisch lijden wilde helpen. Hij was volgens de officier daarvoor echter niet de aangewezen persoon. Hij had hem moeten verwijzen naar een psychiater, aldus de officier. De rechtbank in Haarlem doet 4 juli uitspraak.