Meerderheid van tv-reparateurs rekent teveel

DEN HAAG, 21 JUNI. Meer dan de helft van de televisie-reparateurs blijkt te sjoemelen bij de reparatie van kapotte televisie-toestellen. Dat stelt de Consumentenbond op grond van een praktijkproef bij 37 reparateurs.Overbodige en foutief uitgevoerde reparaties, te hoge prijzen en niet gedaan werk dat wel in rekening wordt gebracht, blijken aan de orde van de dag in deze branche. De bond kan dan ook geen enkele reparateur aanbevelen. Het onderzoek is gepubliceerd in de Consumentengids van juli.

Het onderzoek hield in dat acht defecte toestellen werden aangeboden aan 37 reparateurs. Het ging om bruin- en witgoedzaken, importeurs en fabrikanten, radio- en televisiezaken, kleine detaillisten en reparatiebedrijven. In zestien gevallen is het defect op de juiste wijze verholpen, zij het dat de kosten volgens de bond in de meeste gevallen aan de hoge kant waren. De overige 21 reparateurs leverden slecht werk of zetten de klant regelrecht af.

De bond noemt het opvallend dat de prijsverschillen tussen de onderzochte bedrijven groter zijn naarmate de reparatie simpeler is. De bond veronderstelt dat eenvoudige reparaties duurder worden gemaakt om daarmee gecompliceerd werk betaalbaar te houden.

Het zijn vooral de zogeheten nep-reparaties die de ergernis van de Consumentenbond oproepen. “Er is sprake van regelrechte afzetterij”, zo stelt de bond. “Reparateurs zouden geen misbruik moeten maken van hun beroepskennis door met een overdaad aan technische termen de nota te verhogen en schijnreparaties uit te voeren”.

De bond roept de branche op bij zichzelf te rade te gaan over het gedrag van zoveel beroepsgenoten. Ook vindt de bond dat er gespecificeerde nota's moeten komen, waarop de klant kan aflezen wat de reparateur nu precies heeft gedaan. De sector moet bedrijven hard aanpakken die de zaak flessen, vindt de bond.De Uneto, de branche-organisatie van elektrotechnische ondernemers kan nog geen commentaar leveren, omdat de inhoud van het rapport onbekend is bij de organisatie.