Kosten van kinderopvang stijgen sterk

DEN HAAG, 21 JUNI. Aan kinderopvang is vorig jaar bijna een miljard gulden uitgegeven. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kosten van kinderopvang zijn daarmee de afgelopen vier jaar ruim verdrievoudigd, in 1989 bedroegen die nog ongeveer 300 miljoen gulden. De stijging is vooral een gevolg van de uitbreiding van het aantal opvangmogelijkheden bij kinderdagverblijven en gastouderprojecten, van 20.100 kindplaatsen in 1989 tot 59.200 vorig jaar. Desondanks blijft de uitbreiding achter bij de doelstelling van de overheid. Vorig jaar hadden er 68.000 plaatsen moeten zijn. De opvang in peuterspeelzalen is de laatste jaren niet sterk toegenomen.

De overheid betaalde bijna de helft van de kosten van kinderopvang. Bedrijven betaalden 168 miljoen gulden, ouders 277 miljoen in de vorm van eigen bijdragen. Eind vorig jaar maakten bijna 103.000 kinderen gebruik van een plaats in een kinderdagverblijf of werden via bemiddeling opgevangen bij gastouders. Dat is 21 procent meer dan in 1992.