Haven Terneuzen ziet winst dalen

Het financieel resultaat over 1993 van het Havenschap Terneuzen is ten opzichte van het voorgaande jaar met bijna 18 procent gedaald tot 1,5 miljoen gulden. Belangrijkste oorzaak van de daling was volgens het jaarverslag over 1993 de lagere opbrengst van kade- en havengelden.

De goederenoverslag uit de zeevaart liep het afgelopen jaar licht terug met 2,6 procent en kwam uit op een totale hoeveelheid van 9,3 miljoen ton. De goederenoverslag uit de binnenvaart daalde met 10,5 procent tot 8 miljoen ton.