Groen licht voor Russische troepen bij grens Abchazië

MOSKOU, 21 JUNI. De Federatieraad, de 'Eerste Kamer' van het Russische parlement, heeft vandaag alsnog ingestemd met de legering van Russische vredestroepen langs de grens tussen Georgië en Abchazië. Het parlement wees op 2 juni het plan voor de stationering van drieduizend Russische militairen in Georgië van de hand met het argument dat dit te duur zou zijn. Die afwijzing heeft overigens geen gevolgen gehad: langs de Georgisch-Abchazische grens is deze maand gewoon een begin gemaakt met de legering van de Russische troepen. Minister van defensie Gratsjov zei vandaag na een besloten zitting van de Federatieraad, dat het parlement zich alsnog met de kwestie had beziggehouden en dat met 105 tegen zeven stemmen bij zeven onthoudingen was ingestemd met de legering van de Russen in Georgië. (Reuter)