Fraudemelding accountants vertraagd

ROTTERDAM, 21 JUNI. De verplichting voor accountants om fraudegevallen te melden aan de overheid wordt enige maanden later ingevoerd dan voorgenomen. De procedures voor fraudemeldingen bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en de belastingdienst zijn nog niet klaar.

Dit hebben CRI en de accountantsorganisaties Nederlands Instituut van Registeraccountants (Nivra) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratie consulenten (Novaa) vanmorgen bevestigd. De accountants hadden aanvankelijk 1 juli geprikt als datum om de meldingsplicht in te voeren, maar hebben daarvan afgezien omdat onduidelijk is wat er met de meldingen gebeurt. In overleg met de CRI, de belastingsdienst en de ministeries van financiën en justitie streven het Nivra en de Nova ernaar om de meldingsprocedure voor 1 september in te voeren.

De ledenvergadering van het Nivra heeft vanmorgen een verscherping van de gedragscode aanvaard, die gisteren al is geaccepteerd door de leden van de Novaa. Als accountants fraude constateren bij de wettelijk verplichte controle op de jaarrekening van een onderneming, moeten zij dit melden. De wettelijke geheimhoudingplicht die accountants tot nu toe verbood om dergelijke informatie over een klant te verstrekken, is in het geval van fraude niet meer van toepassing.

Bij de CRI wordt daarvoor een meldpunt ingericht bij de afdeling 'forensische accountancy', maar onduidelijk is nog vanaf wanneer de meldingen kunnen worden gedaan. “We zijn nog niet in staat om onze leden aan te geven, wat er precies gebeurt met hun melding bij onder meer de CRI: de procedures daarvoor zijn nog niet klaar ontwikkeld. Pas als dat duidelijk is, wordt de meldingsplicht van kracht. We hopen op 1 september zo ver te zijn”, zei Novaa-voorzitter P. Legerstee vanochtend. Een woordvoerster van de CRI reageerde daarop met: “Het wordt 1 september. Twee dagen daarvoor komt het in de Staatscourant.”

De accountants zijn dit voorjaar overstag gegaan onder de toenemende maatschappelijke druk om fraude en verdachte transacties te melden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In mei lieten de accountants weten de geheimhoudingsplicht die tot dan toe met hand en tand was verdedigd te zullen aanpassen zonder de vertrouwensrelatie met de klant te beschadigen. De geheimhoudingsplicht luidt: “De registeraccountant houdt geheim al hetgeen hem in de uitoefening van zijn beroep als geheim is toevertrouwd (...).” Daaraan is nu toegevoegd: “Tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft.”

Alleen bij wettelijk verplichte controles moet de accountant het teruggeven van de opdracht melden aan de CRI. De wettelijk verplichte controle van de jaarrekening geldt voor bedrijven met een netto omzet groter dan 10 miljoen gulden, meer dan 49 man personeel en met een balanstotaal van meer dan 5 miljoen gulden.

De justitiële autoriteiten oefenen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en fraude met belastingen en subsidies ook druk uit op advocaten en notarissen om de geheimhoudingsplicht aan te passen, dan wel verdachte zaken te melden. Onlangs maakte de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs bekend dat wordt gewerkt aan een meldingssysteem voor belastingadviseurs, die overigens geen verschoningsrecht hebben. Sinds 1 januari melden banken en andere financiële instellingen verdachte geldtransacties.