Correcties & Aanvullingen

Auteurs

Bij twee artikelen in het supplement CS Literair van vrijdag 17 juni ontbrak de naam van de auteur. De drie vraaggesprekken met dichters op pagina 3 waren geschreven door Noor Hellmann. De kinderboekenrecensie op pagina 4 was van Carolien Zilverberg.

Rudy Kousbroek

De foto in de krant van zaterdag 18 juni van het toekennen van een eredoctoraat aan Rudy Kousbroek (pagina 7) werd gemaakt door Karel Zwaneveld.

Ooltgensplaat

In de krant van maandag 20 juni (Bende van Zeeuwse autodieven gepakt, pagina 3) is gemeld dat Ooltgensplaat in de provincie Zeeland ligt. Ooltgensplaat ligt echter in Zuid-Holland.