Boutros steunt interventieplan Rwanda

NEW YORK, 21 JUNI. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, steunt het plan van Frankrijk om een interventiemacht te sturen naar de door een bloedige burgeroorlog geteisterde Middenafrikaanse staat Rwanda. Boutros heeft dit gisteren in een brief aan de Veiligheidsraad laten weten.

In een ontwerp-resolutie, die Parijs aan de Raad heeft voorgelegd, vraagt Frankrijk de Verenigde Naties om de interventiemacht te machtigen “alle middelen die noodzakelijk zijn” te gebruiken om burgers te beschermen die gevaar lopen in Rwanda. Volgens de Franse tekst moet het mandaat van de troepenmacht beperkt worden tot een periode van twee maanden, waarna de VN-missie in Rwanda, UNAMIR, de taak van de interventiemacht over zou moeten nemen. In zijn brief betoont Boutros zich voorstander van een mandaat van drie maanden voor de interventiemacht.

Vooralsnog is het onduidelijk welke landen op een Frans verzoek in zullen gaan om militairen ter beschikking te stellen voor de interventiemacht. Volgens Parijs hebben verscheidene Afrikaanse landen, waaronder Senegal, zich bereid verklaard militairen te leveren. Vandaag werd het Franse interventieplan besproken tijdens een vergadering van de Westeuropese Unie (WEU), de beoogde defensieorganisatie van de Europese Unie. In het overleg zou Italië zich bereid hebben getoond om onder bepaalde voorwaarden militairen ter beschikking te stellen voor de interventiemacht.

Op 8 juni besloot de Veiligheidsraad om het aantal VN-militairen in Rwanda uit te breiden tot 5.500. Volgens Boutros hebben de Verenigde Naties meer dan vijftig landen voor de uitbreiding van UNAMIR benaderd. Tot nu toe hebben negen Afrikaanse landen (Ethiopië, Ghana, Senegal, Zambia, Zimbabwe, Congo, Malawi, Mali en Nigeria) zich bereid verklaard om manschappen ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van die VN-missie. Enkele Westerse landen hebben gezegd materieel te willen leveren. Volgens Frankrijk heeft de trage reactie van de internationale gemeenschap op het verzoek van de Verenigde Naties Parijs ertoe gebracht om het voorstel te doen op zeer korte termijn een interventiemacht naar Rwanda te sturen.

Gisteren hadden in de Veiligheidsraad achter gesloten deuren de eerste besprekingen plaats over het Franse interventieplan. De Verenigde Staten geven “globale steun” aan het initiatief van Frankrijk, aldus de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Madeleine Albright. Rusland en China zouden het Franse plan ondersteunen, mits de strijdende partijen in Rwanda, de Tutsi-rebellen van het Rwandese Patriottische Front (RPF) en het regeringsleger, akkoord gaan met de Franse interventie. Het RPF heeft zich tot nog toe fel verzet tegen het Franse plan en heeft aangekondigd op Franse soldaten te zullen schieten.

De meest kritische geluiden binnen de Veiligheidsraad kwamen van Nieuw Zeeland. “Wij vinden het moeilijk te begrijpen waarom de militairen (van de interventiemacht) niet ingeschakeld kunnen worden in het kader van de Missie van de Verenigde Naties in Rwanda (UNAMIR), die zo vanaf volgende week operationeel zou kunnen worden”, aldus de Nieuw-Zeelandse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Colin Keating. Frankrijk hoopt dat vandaag of morgen een stemming in de Veiligheidsraad over het Franse plan zal plaatshebben. (AP, AFP, Reuter)