Beursschok slecht voor economie

ROTTERDAM, 21 JUNI. Beleggers konden vanochtend even bijkomen van de rappe en onverwachte koersdaling van gisteren op de aandelen- en obligatiemarkten. “Het suist en duizelt nog na”, zegt een analist. Gisteren werd ruim negen miljard gulden van de waarde van Nederlandse aandelen weggevaagd en was de verhandelde Nederlandse staatsschuld plotseling zo'n vijf miljard gulden minder waard dan vrijdag.

De abstracte miljardenverliezen van de laatste maanden zullen de komende tijd ook in de economische realiteit tot uitdrukking komen. De Nederlandse overheid moet rekening houden met hogere rentelasten op de staatsschuld die zij de komende maanden nog moet uitgeven. Uitgaande van een nieuw renteniveau van 7,25 procent kost dat de overheid alleen al over het geld dat dit jaar zal worden geleend een miljard gulden aan onvoorziene rentelasten in de komende kabinetsperiode. De stijging van de kapitaalmarktrente kan een nieuwe ronde verhogingen van de hypotheekrente in gang zetten. Bovendien maakt het langlopend krediet, een belangrijke financieringsbron voor bedrijven, duurder.

Achter de ravage op de financiële markten van Amsterdam tot New York gaat een keten van redeneringen, sentimenten, en harde economische cijfers schuil. Achter tienduizenden beeldschermen nemen handelaren hun beslissingen in een stemming die vaak beter verklaarbaar is met massapsychologie, dan met rationeel economisch denken. De eerste schakel in het proces dat maandag tot de dumping van aandelen en obligaties leidde, werd al voor het weekeinde in New York gesmeed: een onverwachte stijging van de olieprijs. De Amerikaanse markt, die wordt geteisterd door de angst voor inflatie, reageerde met hevige koersdalingen. Via het steeds dichtere internationale financiële netwerk vond de schok al snel zijn weg naar naar Europa.