Antilliaanse Orco Bank verliest zwaar op obligaties

AMSTERDAM, 21 JUNI. De op de Antillen gevestigde Orco Bank, die in Nederland niet als bank wordt erkend, verwacht als gevolg van zware boekverliezen in haar obligatieportefeuille in het eerste halfjaar verlies te lijden. Orco heeft te lijden onder de ongekend heftige stijging van de rente van de afgelopen vier maanden die de waarde van de obligatieportefeuille omlaag sleurt, aldus directievoorzitter C.Broere gisteren bij de presentatie van het jaarverslag over 1993.

Over de uitkomsten voor 1994 als geheel is “geen verstandig woord te zeggen”, aldus Broere. Orco Bank moet de waardedaling van de obligaties rechtstreeks in haar resultaten tot uitdrukking brengen. In het eerste halfjaar van vorig jaar boekte Orco nog een nettowinst van 32 miljoen gulden. Broere wijt het verlies aan een wijziging van de rentevisie van de bank. Begin dit jaar sloot Orco zich naar zijn zeggen aan bij de consensus van de financiële wereld dat de rentestijging slechts tijdelijk zou zijn.

In het boekjaar 1993 boekte Orco Bank een 42 procent hogere nettowinst van 64,8 miljoen gulden. De totale inkomsten waren 91 miljoen gulden, waarvan bijna de helft, namelijk ruim 43 miljoen gulden, gevormd werd door financiële transacties, zoals handel voor eigen rekening in obligaties, opties en rentecontracten. Broere wilde gisteren niet zeggen voor welke bedragen Orco dagelijks op de financiële markten actief is. “Het is in elk geval minder dan ons eigen vermogen”. Eind vorig jaar had Orco 494 miljoen gulden eigen vermogen.

Naast de financiële klap als gevolg van de rentestijging kampt Orco met een onderzoek van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), de waakhond van de financiële markten die onder meer belast is met bestrijding van handel met voorkennis. De STE onderzoekt de aan- en verkooptransacties in aandelen Orco die de bank zelf in het kader van koersregulering in 1992 en 1993 heeft uitgevoerd. Het onderzoek draait om transacties bij de meevallende halfjaarcijfers die vorig jaar augustus bekend werden gemaakt. Het onderzoek is eind vorig jaar gestart, maar Broere zegt nog steeds niet gehoord te zijn door de Economische Controledienst (ECD), de onderzoeksarm van de STE.

Verder ligt Orco al enkele jaren in de clinch met de belastingdienst, die de bank als een beleggingsfonds aanmerkt en particuliere beleggers een zogenaamd fictief rendement heffing wil opleggen. Een proefproces daarover is inmiddels bij de Hoge Raad beland. Bij het gerechtshof in Den Bosch werd Orco in het ongelijk gesteld. Broere denkt dat twee recente overnames Orco een nog duidelijker bankprofiel hebben gegeven. Vorig jaar kocht Orco de meerderheid van de Aruba Bank terwijl in Nederland de bedrijfsactiviteiten van de effectenmakelaar ACC werden overgenomen. Orco betaalde voor deze overnames 4,7 miljoen gulden meer dan het zichtbare eigen vermogen van de nieuwe aanwinsten.