Z-Korea gaat in op voorstel top met N-Korea

SEOUL/WASHINGTON, 20 JUNI. Zuid-Korea heeft vandaag voorgesteld op 28 juni besprekingen te beginnen met Noord-Korea over de voorbereidingen voor een topontmoeting.

Premier Lee Young Duk heeft zijn noordelijke ambtgenoot Kang Song San voorgesteld dat beide partijen een delegatie van drie man sturen naar Panmunjom, in het niemandsland tussen de twee landen. Lee noemde de top wenselijk om de spanningen over de nucleaire crisis weg te nemen en de weg te openen voor een vreedzame eenwording. Volgens de Zuidkoreaanse president, Kim Young Sam, kan de top met de Noordkoreaanse leider Kim Il Sung de geschiedenis van het Koreaanse schiereiland veranderen.

De Amerikaanse oud-president Carter, die het afgelopen weekeinde een vierdaags bezoek aan Pyongyang afsloot, zei dat Kim Il Sung had aangedrongen op een topontmoeting. Carter besprak in Noord-Korea de crisis die ontstond na de weigering van Pyongyang om inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) toe te laten tot zijn nucleaire installaties. Het IAEA en de Verenigde Staen verdenken Noord-Korea ervan een kernwapen te ontwikkelen.

Carter kreeg van Kim Il Sung te horen dat Noord-Korea zijn atoomprogramma zal bevriezen, mits het garanties krijgt dat er een derde ronde van gesprekken op hoog niveau met Washington zal plaatshebben. Ook vroeg Kim de Verenigde Staten hulp voor het vervangen van hun grafiet-kernreactors door centrales met zwaar-watertechnologie.

“De crisis is voorbij, en ik denk ook dat Kim Il Sung zeker wil zijn dat de crisis voorbij is”, zei Carter gisteren in Washington, waar hij in het Witte Huis verslag deed van zijn missie. Carter zei met de Noordkoreaanse leider “een volledig akkoord” te hebben gesloten “over de belangrijkste problemen en de volgende fase zal dit officieel bevestigen”. Het Witte Huis had al signalen afgegeven dat het bereid is tot een derde onderhandelingsronde op hoog niveau.

Onderminister Robert Galluci sprak van een mogelijke “opening”, maar zei ook dat de Verenigde Staten doorgaan met hun bondgenoten te overleggen over mogelijke sancties tegen Noord-Korea. Galluci bedankte president Carter voor zijn inspanningen.

In Japan is voorzichtig gereageerd op de bevindingen van Carter in Noord-Korea. De minister van buitenlandse zaken, Koji Kakazawa, zei gisteren dat de kans op een topontmoeting tussen de twee Kims niet groot is. “Ik hoop dat een top wordt gerealiseerd, maar het voorstel is niet nieuw en nog nooit uitgevoerd”, aldus Kakizawa.

Volgens de Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Kozyrev, zal het nog zeker drie jaar duren voordat Noord-Korea een kernbom zal hebben ontwikkeld. Mocht het land zijn nucleaire installaties niet openstellen voor internationale controle dan zijn sancties op den duur onvermijdelijk, zegt Kozyrev. Maar met het treffen van strafmaatregelen is voorlopig “nog geen haast”, aldus de minister.

Hij noemde maatregelen tegen Noord-Korea op de duur onvermijdelijk als het land niet meewerkt aan controle van het IAEA. (AP, AFP, Reuter)